close
Tanie Zaakwaterowanie
userad10
Reklama

Strzegomianie zapłacą więcej za śmieci!

  • Wydarzenia
  • Radio Sudety 24
  • date_range 2021-02-26
  • whatshot 165
Strzegomianie zapłacą więcej za śmieci!

Od 1 kwietnia 2021 r. mieszkańcy gminy Strzegom zapłacą więcej za odbiór odpadów komunalnych. Stawka za śmieci zbierane w sposób selektywny wyniesie 28 zł za osobę. Za niesegregowane odpady trzeba będzie zapłacić 84 zł za osobę. Urzędnicy i samorządowcy tłumaczą, skąd wzięła się podwyżka!

Na wzrost ceny za śmieci składa się wiele czynników. Jest to między innymi tzw. opłata marszałkowska, stanowiąca koszt umieszczenia odpadów na wysypisku, a ustalana jest przez Ministra Środowiska za tonę odpadów. Stawka z roku na rok jest coraz wyższa. W 2017 roku wynosiła 24,15 zł, w 2019 roku już 170 zł, a w 2020 roku aż 270 zł.

Czynnikami, mającymi wpływ na wzrost stawki za odbiór odpadów są także: wzrost płacy minimalnej o ok. 12,5% w ciągu trzech lat, wzrost kosztów zagospodarowania odpadów w PSZOK, a także wzrost cen odpadów po segregacji.
 
- Jeszcze 2 – 3 lata temu firmy mogły sprzedać wysortowane szkło, plastik czy makulaturę w cenie kilkunastu złotych za tonę. Obecnie muszą dopłacać kilkaset złotych za tonę, chcąc pozbyć się wysortowanego odpadu - wskazują urzędnicy.
 
Do tego dochodzi rosnąca ilość odpadów produkowana przez mieszkańców, wzrost cen energii oraz  zwiększenie ilości segregowanych frakcji, co wprost przekłada się na ilość przejazdów, zaangażowanego sprzętu i obsługi pracowniczej.
 
- Wpływ mają także dodatkowe usługi, zgodne z oczekiwaniami mieszkańców tj. odbiór wszystkich frakcji raz w tygodniu, odbiór gabarytów raz w miesiącu, mycie pojemników bio 3 razy w roku od kwietnia do października oraz dzwonów do zbiórki papieru,  zwolnienie w wysokości opłaty dla właścicieli domków jednorodzinnych posiadających kompostownik, odbiór makulatury bezpośrednio od przedsiębiorców, likwidacja dzikich wysypisk - dodają urzędnicy.
 
Jak ustala się stawkę za śmieci?

Gmina, zgodnie z prawem, nie może dopłacać do systemu gospodarki odpadami. Ustalając, koszty za miesiąc uwzględnia się: 28 zł  x  liczba zadeklarowanych mieszkańców   kwota należna firmie wyłonionej w przetargu za odbiór i zagospodarowanie śmieci.  

W przetargu wystartowały dwie firmy. Ta, która wygrała, zaproponowała cenę o 1 mln niższą od konkurenta.

- Miesięczny koszt odbioru i zagospodarowania śmieci w gminie  Strzegom to  662 262,03 zł. Opłata miesięczna za śmieci, gdyby zastosować stawkę zaproponowaną przez drugiego oferenta, wyniosłaby 32 zł - wskazują pracownicy UM w Strzegomiu.

Będą kontrole złożonych deklaracji!

Urzędnicy deklarują kontrole złożonych deklaracji, które będą się odbywały poprzez ważenie odpadów.

- Podczas odbioru odpadów zmieszanych i tworzyw sztucznych czytnik znajdujący się na śmieciarce odczytuje adres i wagę odpadów znajdujących się w pojemniku. Jeżeli różnica w wadze odpadów będzie duża, nieruchomości takie będą kontrolowane pod względem wątpliwości co do danych w deklaracji - tłumaczą urzędnicy.
 
WYSOKOŚĆ OPŁAT W INNYCH GMINACH I POBLISKICH MIASTACH:

MIEJSCOWOŚĆ

STAWKA

Jelenia Góra

35, 20 zł

Jaworzyna Śląska

29,00 zł

Wałbrzych

27,00  zł

Piechowice

obecnie 27 zł-   jest propozycja 36 zł.

Nowa Ruda

32 zł

Wądroże Wielkie

28 zł

Opole

28 zł

Jawor

28,00 zł

Borów

28, 00 zł

Ząbkowice Śląskie

28,00 zł

Bielawa

27,00 zł

Wołów

27,00zł

Piaseczno

36,38 zł

 
Samorządowcy wyjaśniają powody podwyżki

- Nie wolno nam dopłacać do śmieci. Cena jest wynikiem rachunku matematycznego. Często mieszkańcy mnie pytają, dlaczego tak drogo. Przecież mamy w naszej gminie składowisko odpadów. Nie ma to wpływu na wysokość cen za śmieci, ale gmina za składowanie otrzymuje corocznie opłatę, która w całości przeznaczana jest na inwestycje w gminie w zakresie ochrony środowiska. Żeby zmalały ceny, Państwo musi wprowadzić szereg uregulowań prawnych, które w tej chwili pozwalają na takie ceny. Potrzebna jest nasza samodyscyplina w segregacji śmieci, korzystania z PSZOKu i tępieniu dzikich wysypisk. Jest dobrze z boksami i altankami na śmieci, za co dziękuję wspólnotom. Teraz czas na edukację i konsekwentną segregację - wskazuje Zbigniew Suchyta, burmistrz Strzegomia.

- Ustawodawca tak określił zasadę gospodarowania odpadami komunalnymi, że system finansowania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych musi się bilansować. A więc kwota  z najkorzystniejszej oferty przetargowej musi być pokryta przez wpłaty mieszkańców zamieszkujących gminę. Zdaniem ustawodawcy system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować! Rosnące opłaty, którymi obciążani są mieszkańcy, wynikają ze zwiększających się kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, a także z konieczności sprzątania dzikich wysypisk. Nie bez znaczenia są również oczekiwania mieszkańców, którzy, np. deklarują cotygodniowy odbiór śmieci – a to ma również wpływ na kwotę późniejszej opłaty miesięcznej. Czy Rada Miejska może nie podnosić stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Oczywiście, że może. Ale kto pokryje różnicę pomiędzy wpływami z opłaty komunalnej, którą wnoszą mieszańcy a wynikiem przetargu. Niektórzy oczekują, że z budżetu gminy zostaną dołożone pieniądze na realizację tego zadania w kwocie 2,7 mln rocznie. Pytanie jest jednak proste – kosztem jakich inwestycji? Poza tym takie działanie może się zakończyć dyscypliną finansów publicznych, ponieważ jest to wbrew ustawie.  Nie jesteśmy zadowoleni z  takich cen „za śmieci”, które niestety rosną drastyczne w całym kraju, dlatego podejmujemy działania, aby uszczelnić system gospodarowania odpadami komunalnymi, przede wszystkim w obszarze składania nieprawdziwych deklaracji komunalnych (w których zaniżona jest liczba osób zamieszkujących nieruchomość) oraz dzikich wysypisk, których sprzątanie jest bardzo kosztowne. Dlatego narodził się pomysł powołania trzyosobowej jednostki, która byłaby odpowiedzialna za ściganie tych naruszeń - tłumaczy Tomasz Marczak, przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu.
 
- Nikt z nas nie jest zadowolony z tej podwyżki, jednak rolą samorządu jest dbałość, aby odpady były odbierane regularnie od mieszkańców i firm. W połowie 2020 roku przeprowadziliśmy konsultacje  założeń do nowego przetargu w tym np. ilości odbiorów w miesiącu danych frakcji, częstotliwość zbiórek gabarytów, mycie pojemników itp. To na podstawie zarządców nieruchomości oraz samych mieszkańców ustaliliśmy częstotliwość odbiorów, co wprost wpłynęło na zaproponowaną cenę w przetargu i znaczą podwyżką. Do wyboru był wariant – przepełnione pojemniki, wzrost kosztów dzierżawy pojemników, czy czystsze miasto za wyższą cenę? Kwota 28 zł jest wysoka, jednak nie różni się od stawek obowiązujących w sąsiednich gminach. My jako mieszkańcy mamy wpływ na ilość odpadów oraz prawidłowość zadeklarowanych osób, reszta niestety zależy od tworzących prawo, w tym ustalających opłaty środowiskowe , brak wprowadzenia odpowiedzialności producentów opakowań czy np. niefunkcjonujący system kaucji na butelki typu PET i szklane - wyjaśnia Wiesław Witkowski, wiceburmistrz Strzegomia.


Tagi: